top of page
5W9A4079.jpg
5W9A4116.jpg

OM HÖRSELFOKUS

Hörselfokus drivs av ett engagemang att skapa en hållbar hörselhälsa i både inom yrkeslivet och fritiden.

 

Hörselfokus startade 2012 med en vilja att minska risken för hörskador. För att uppnå detta erbjuds formgjutna hörselskydd.

 

Öronproppar som sitter skönt och har en dämpning som passar ljudmiljön som man befinner sig i används och då minskar risken för hörselskador.

 

Individuella hörselskydd som omsorgsfullt väljs efter varje person i rådgivning med Leg. Audionom har varit kärnverksamheten i många år. Hos Hörselfokus är det inte bara formgjutna öronproppar man får med sig utan även information och rådgivning om hörselhälsa.

 

All kundkontakt sker av Leg. Audionom som gärna delar med sig av sina kunskaper.

 

Hörselfokus samarbetar med företagshälsovården, kommuner och företag i Fyrbodal, det vill säga i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil och övriga kommuner i Bohuslän och Dalsland.

 

 

Hörselfokus har sin mottagning i Vänersborg på Vassbottengatan 14.

Mottagningen har gå avstånd till Resecentrum och det finns gott om parkeringsplatser utanför.

om mig

5W9A3954.jpg
Hörselfokus

Veronica Fäldt

Audionom

Jag är mer än en örongjutare. När jag besöker arbetsplatser för att göra avtryckstagning för inför individuella hörselskydd har det mer än en gång hänt att jag blir presenterad som örongjutaren och just i det sammanhanget är jag ju örongjutare men jag är mer än så.

Jag är också än den personen som säger ”Tryck på knappen när du hör ett pip” vid hörselundersökningar. Jag är också den som rådgör kring vilken hörapparat kan tänkas passa vid hörselrehabilitering.

 

Jag är också den som ger information om örat, hörseltestets resultat, hörsel, kommunikationsstrategier. Jag är också den som provar ut hörapparater och hörhjälpdel och ger stöttning kring tillvänjning och användning. Jag är också den som ger råd och stöd kring att hantera sin tinnitus och ljudöverkänslighet så den kan lindras.

Jag har arbetat kliniskt som Leg. Audionom sedan 2005 och specialiserat mig inom tinnitus och ljudöverkänslighet sedan 2008.

Min väg till att bli Leg. Audionom började indirekt redan i högstadiet där jag valde teckenspråk i språkvalet.

Där fick jag en första inblick i dövas och hörselskadades värld. I gymnasiet flytta jag i från barndomshemmet i Värmland till Vänersborg där jag gick det nationella teckenspråksprogrammet.

Efter gymnasiet blev det raka vägen in i Audionomprogrammet på Örebros Universitet. Tre år senare hade jag mitt examensbevis i handen och sedan dess har jag arbetat inom yrket.

 

Audionom?

Som audionom har man en 3-årig universitetsutbildning med huvudämnet i hörselvetenskap. I yrket har man fördjupade kunskaper inom audiologi, teknik, pedagogik och beteendevetenskap.

Som Audionomer har man en skyddad yrkestitel vilket innebär att man bara får titulera sig Audionom om man har en yrkesexamen. Sedan 2006 utfärdar Socialstyrelsen legitimation till Audionomer. Som Audionom har man förskrivningsrätt för hörhjälpmedel.

Audionomer träffar man på ÖNH-kliniker och inom hörselvården.

Det är audionomer som utför hörselundersökningar och genomför hörselrehabilitering för de som har hörselnedsättning. Audionomer är experter på hörhjälpmedel och hörapparater.

Det är även vi som provar ut och ställer in dessa så dessa hjälpmedel passar till varje person unika förutsättningar. Audionomer ge också tips och råd om kommunikationsstrategier, lindring av tinnitus/ljudöverkänslighet och hörselprevention.

5W9A4079.jpg
5W9A4116.jpg

MINA TANKAR OM VÅR HÖRSEL

Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen. Hörseln ger oss förmågan att ta del av världen och uppmärksamma det som händer bortom det vi kan se. Hörseln hjälper oss att undvika faror, att överleva. Hörseln är en stor del i vår förmåga till social samvaro, kommunikation, ta del av information och förgyller våra upplevelser.
Ljuden från en knastrande brasa, barnens skratt, tonerna från vår favoritmusik kan få vår dag att bli mer njutningsfull. 
Vår hörsel är en del av det vi är, en del som gör att vi kan leva det liv vi önskar. Denna förmåga är ständigt igång men det är sällan som vi reflekterar över dess nytta och vad en förlust av den skulle innebära.

 

När jag som Leg. Audionom dagligen lyssnar till den enskilde som beskriver de svårigheter de har fått av sin hörselnedsättning får man en ständig påminnelse om hörselns nytta och hur värdefull den är för oss.
 

Jag ser musikerns sorg över att inte längre kunna urskilja nyanserna i en älskad sång. Förskoleläraren som trött ständigt behöver fråga om och anstränga sig till det yttersta
för att kunna få ihop det som sägs men ändå dagligen får höra av barnen att hon
inte hör. Idrottsläraren som går ifrån sin arbetsdag med starkare pip i öronen än
dagen innan som tackar nej släktkalaset då han inte orkar med mer ljud.
Jag möter truckföraren och hans fru som sitter ensamma i olika rum och ser på TV
om kvällarna då de intekan ha samma styrka på TV-ljudet längre.
Att få en hörselnedsättning får tyvärr konsekvenser för det sociala livet
och livskvalitén. Det är allt för ofta som man längre in i samtalet förstår att
dessa konsekvenser hade kunnat undvikas om
preventiva åtgärder hade vidtagits tidigare.

För många med hörselbesvär är buller inblandat på något vis.

Bullret som orsakat skadan kan ha pågått under en länge tid, mer eller mindre i ett
helt yrkesliv men skadan kan också ha uppkommit vid ett bullertrauma som skett
vid ett enda tillfälle. Det är inte bara i arbetet som man riskerar att skada sin hörsel.

 

Fritidsaktiviteter där det förekommer skadligt starkt buller är till exempel jakt, skytte, musiklyssnade i hörlurar, konsert, motorsport, dans, gym, deltagande på evenemang som sportsupporter mm.

Drabbas men en bullerrelaterad hörselnedsättning kommer den finnas kvar resten av livet. Det är onödigt då det många gånger går att skydda sig ifrån.

Ta hand om din hörsel du har bara en!

Audionom
bottom of page