top of page
Hörselfokus

En hållbar ljudmiljö
i förskolan

Nu börjar vi kampen mot bullret på förskolan! Tillsammans skapar vi en hållbar ljudmiljö i förskolan

Veronica Fäldt Audionom

Så kom idén till utbildningen

I mitt dagliga arbete som audionom träffar jag allt för ofta
förskolepersonal som beskriver hur de besväras och påverkas av
sin ljudmiljö på arbetet. Deras berättelser bekräftas också i statistiken.
I en svensk studie kom man fram till att 71% av förskolepedagogerna
besväras av ljudtrötthet vilket är en 40% skillnad
mot kontrollgruppen. Bakom dessa siffror är det riktiga
människor som mår sämre än de borde.

Bullret i förskolan är komplext och man måste hela tiden analysera
ljuden och vara beredd på att agera. Att ständigt vara alert tar mycket kraft,
det tröttar, det skadar och det går att göra något åt!

När jag har träffat förskolepersonal så har det oftast varit i möten med en och en.

Jag har skickat med tankar, tips och idéer som skulle kunna förbättra ljudmiljön men känslan är att tipsen och råden som längst har kommit till fikarummet.

Det är svårt att genomföra en förändring själv på en arbetsplats. Man behöver ha ledningen och arbetskollegorna med sig och det behöver finnas ett forum där ett förbättringsarbete kan arbetas fram. Att informera en i taget ger inte tillräcklig effekt, jag vill kunna nå fler, hela arbetslaget, alla förskolor.

 

Jag vill kunna erbjuda en hållbar lösning för att öka hörselhälsan i förskolan. Hörselskydd är inte den enda lösningen.

Det finns mycket man kan göra med enkla medel när man alla strävar mot samma mål och har fyllt på med kunskap och energi. Där någonstans föddes tanken om en webbutbildning.

Jag hoppas nu på att denna utbildning skall ge nya infallsvinklar och skönare arbetsdagar både för medarbetare och barnen.

Nu börjar vi kampen mot Bullret! 

Skapa en hållbar hörselhälsa i
tillsammans i 6 steg

Lägg upp utbildningen som den passar er

Samla gruppen tryck på play så är ni igång

Ni kommer genom utbildningen bli guidade steg för steg av mig Veronica Fäldt Leg. Audionom som ger er den kunskap ni behöver för att kunna hitta strategier för att minska bullret på er arbetsplats.

Då utbildningen är online kan ni själva lägga upp utbildningen efter era förutsättningar. En introduktionsvideo med tips på upplägg och genomförande ingår. 

Det är en styrka i få vara med och påverka sin situation och sin arbetsplats. Det är en styrka i att ha ett gemensamt mål. Det är en styrka att kunna gå från idé till handling och att lyckas tillsammans.

Veronica Fäldt
Denna utbildning är en chans för hela arbetslaget att gemensamt förbättra sitt egna, kollegornas och barnens mående, trivsel och lärande. Utbildningen består av 6 moduler som genom gruppuppgifter, egna reflektioner, kunskap tar gruppen från nuläget till en hållbar ljudmiljö.

Utbildningens innehåll i korthet

De flesta moduler kommer att utföras på ett arbetsplatsmöte för dig och dina kollegor. Er mötesledare kommer ge er information om när och hur er utbildning kommer att ske.

Modul 1: Nuläget -Utförs tillsammans med arbetskollegorna.

Modul 2: Så vill vi ha det - De två första uppgifterna kan göras individuellt eller i grupp, sista uppgiften utförs i grupp.

Modul 3: Är en informationsdel med reflektionsuppgifter som lämpligen utförs individuellt.

Modul 4: Se möjligheterna -Utförs tillsammans med din kollegor.

Modul 5: Skapa en plan -Utförs även den tillsammans med din kollegor.

Modul 6: Uppföljning -Utförs några månader efter modul 5 och är en chans att utvärdera sitt arbete och sätta upp nya mål för utvecklingsarbetet framåt. 

 

Är ni redo att ta upp kampen mot bullret på er förskola kontakta då oss för att komma i gång!

Sagt om kursen

Kvinna på Podium

Rektor Sofia Lind

Svanvikens kommun

” Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning. Det är i stort att bara trycka på play, så smidigt. Det är ett tydligt upplägg som steg för steg tagit oss till en mer harmonisk arbetsplats som gynnat både personalen och barnen. Vi har verkligen fått valuta av utbildningen och det kommer att hålla i sig länge.”

Viktigt att veta:
  Modulerna och lektionerna har en noggrant genomtänkt struktur och ska genomföras  
i tur och ordning. 
För att få tips och råd kring upplägg ingår en separat instruktion till mötesledaren. 

bottom of page